Nepostradatelnou součástí našeho života je teplo, světlo a voda. Bez elektrické energie, vody a tepla bychom si dnes neuměli představit snad ani jediný den. Je sice pravdou, že si ani neuvědomujeme, jak jsou tyto energie důležité, ale v momentě, kdy se třeba jen na chvíli vypne elektřina, poznáváme, že bez ní nelze téměř nic dělat….