Bydlení

Chraňme spolu životní prosředí a dýchejme čistší vzduch

Nejen obyvatelé vzdálenějších koutů České republiky, ale bohužel často i mnozí Ostraváci vnímají Ostravsko jako oblast navždy poznamenanou těžkým průmyslem a nenapravitelně poškozenou znečištěním životního prostředí. Nutno přiznat, že tento názor vydatně podporují zastaralé informace v tisku a dalších médiích. Ač je Ostravsko jednou z lokalit, v níž se místní instituce stále intenzivně snaží o nápravu, tudíž lze dokonce již říci, že nalezneme v naší zemi oblasti s vyššími hodnotami znečištění, stále je prezentováno coby jakási „černá skvrna“ na mapě ČR.

Běžně se objevují údaje staré mnoho let, které spolu se stejně starými snímky kazí pohled veřejnosti na Ostravu a její okolí. Situace ovzduší na Ostravsku samozřejmě rozhodně není ideální a k horským oblastem bude mít co do svěžesti vzduchu asi vždycky dost daleko,  kompetentní orgány ale činí veškeré kroky k tomu, aby se stav čistoty ovzduší vyvíjel k lepšímu. Zástupci města Ostravy si zároveň uvědomují, že velmi důležitá v boji proti znečišťování ovzduší je i kvalitní informovanost běžných občanů. Mnohdy právě nedostatek informací vede k jakési rezignaci a s tím spojené lhostejnosti lidí vůči svému regionu.

Jednotlivec v porovnání s průmyslovými molochy přece nic nezmůže, nač se tedy snažit. Pojďme si přitopit plastovými lahvemi, ušetříme za otop a v již tak znečištěném ovzduší se to přece ztratí. Šokuje vás tento názor? Bohužel je nemálo těch, kteří přesně takto uvažují. Pojďme to společně změnit pozitivním přístupem k ekologickým zásadám života. Za pomoci informací z portálu www.dychamproostravu.cz můžete udělat mnohé pro čistotu svého životního prostředí. Pročtěte si rady odborníků, sledujte aktuální smogovou situaci na Ostravsku, věnujte pozornost komplexním informacím o stavu ovzduší a životního prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *